Wednesday, 8 November 2017

AUDIT EKSA BIL 2/2017


Pada 7/11/2017 Zon Sayyidina Zubair Al Awwam r.a telah diaudit oleh Pasukan Audit Dalaman EKSA JKSTR.Terima kasih kepada Pasukan Audit Dalam EKSA dan jutaan penghargaan kepada semua ahli zon di atas kerjasama sepanjang tempoh pengauditan dilakukan.


No comments:

Post a Comment